P e n n i n g m e e s t e r


'Koken kost geld', daarover is eenieder het wellicht eens.

Een degelijke bondswerking uitbouwen ook, daar kan geen twijfel over bestaan. Uw lidgeld wordt o.a. gedeeltelijk aangewend om de lokale initiatieven gestalte te geven.
Zoals u thuis over uw budget en de besteding ervan waakt, zo is de penningmeester van het lokale Gezinsbond-bestuur verantwoordelijk voor de centen van onze afdeling.

De penningmeester zorgt ervoor dat de gelden keurig worden beheerd : hij legt verantwoording af aan de voorzitter en de bestuursleden en wordt periodiek gecontroleerd door 2 rekencommisarissen.
Terug naar de vorige dienst
Terug naar het overzicht diensten
Verder naar de volgende dienst