L e d e n d i e n s t
 • De ledendienst zorgt voor het bijhouden en aanpassen van het ledenbestand van de Gezinsbond.
  Dit bestand wordt centraal (in Brussel) beheerd, maar uiteraard ook lokaal gebruikt : uitnodigingen allerhande, ledenkrant en andere publicaties moeten immers feilloos de weg naar onze leden vinden.
  Indien u als lid verhuist naar een nieuw adres (zowel binnen als buiten Eeklo), dan kunt u het beste uw nieuwe adres rechtstreeks in het centrale bestand laten aanpassen. Gebruik hiervoor de 'Adreswijzigings'-kadertjes die regelmatig in het weekblad 'de Bond' gepubliceerd worden. Automatisch wordt dan ook de afdeling op de hoogte gebracht van uw nieuwe verblijfplaats.

  Heeft u vragen of bemerkingen bij uw lidmaatschap, dan kunt u hiervoor terecht bij de centrale ledendienst (tel. 02/507.88.88 - fax 02/507.88.50 - email : ledendienst@gezinsbond.be)
  of bij de plaatselijke verantwoordelijke voor de ledendienst.


 • Het lidmaatschap is steeds geldig voor 1 kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december).
  Het hernieuwen van het lidmaatschap gebeurt door eenvoudige overschrijving van het lidgeld.
  De eerste uitnodigingen tot hernieuwing van het lidmaatschap worden reeds in de maand september naar de leden verstuurd. Deze vroege oproep is nodig om de bestuurleden/verantwoordelijken - die tenslotte allen vrijwilligers zijn - voldoende tijd te geven om alles in orde te brengen.

  Het is absoluut in uw belang om uw lidmaatschap niet te onderbreken en reeds op de eerste oproep tot hernieuwing van het lidmaatschap te reageren !
  De afdeling Eeklo ondersteunt deze aanbeveling ieder jaar met een kleine tombola.
  Telkens worden uit de leden die op de eerste oproep tot hernieuwing van het lidmaatschap ingaan 10 mensen geloot die van de ledendienst Eeklo een heerlijke fles aperitiefwijn aangeboden krijgen.


 • De lidkaart die wordt uitgereikt heeft ieder jaar een andere kleur, maar de gegevens die erop vermeld staan bijven dezelfde : lidnummer, na(a)m(en), adres, gewest, afdeling en wijknummer

Terug naar de vorige dienst
Terug naar het overzicht diensten
Verder naar de volgende dienst