K i n d e r o p p a s d i e n s t
  De Gezinsbond biedt ouders met kinderen een uitgebreid net van plaatselijke kinderoppasdiensten aan.
  Zo ook in Eeklo.

  Via de website www.kinderoppasdienst.be kan u uw aanvragen doorgeven. Na ingelogd te hebben als ouder krijgt u van de plaatselijke verantwoordelijke Kinderoppasdienst een bevestiging van activatie. Na deze activatie kan u uw vraag doorgeven.

  Een gans netwerk van kinderoppassers ontvangt uw aanvraag waarna u bevestiging krijgt van één van de kinderoppassers.
  Een heel eenvoudig en gemakkelijke procedure.

  Belangrijk - zowel voor de oppassers zelf als voor de mensen die op een oppasser beroep doen - is te weten dat de Gezinsbond werkt volgens een reglement met een aantal richtlijnen. Er is tevens een verzekering afgesloten die de risico's voldoende dekt.

  Zo kunnen oppassers en ouders in de beste verstandhouding de zorg over de kinderen verzekeren.
  De richtlijnen zijn als volgt geformuleerd :

  Prestaties van de oppasser

  • Hij/zij verlaat het huis nooit voor de ouders terug zijn, tenzij er uitdrukkelijk toelating is gegeven
  • De oppasser ontvangt geen bezoek tijdens de dienst


  Wat wordt van de ouders verwacht

  • De ouders moeten aangesloten zijn bij de Gezinsbond
  • Elk gezin dient in het bezit te zijn van een verzekeringsboekje. Door de Gezinsbond werd een verzekering afgesloten, waarvan de risicodekking enkel ingaat door gebruik te maken van de voorgedrukte formulieren. De verzekeringsboekjes zijn enkel te bekomen bij de plaatselijke verantwoordelijke van de kinderoppasdienst.
  • Bij het aangaan van een prestatie verklaren alle partijen zich akkoord met de punten van het reglement.
  • Elke aanvraag gebeurt 48 uur voor de aangevraagde datum bij de verantwoordelijke van de kinderoppasdienst en niet bij de oppas zelf.
  • Elke partij houdt zich aan zijn afspraken : aanvangsuur en einduur. Annulatie gebeurt 1 dag voordien bij de verantwoordelijke en niet bij de kinderoppas.
  • De oppas zorgt uitsluitend voor de kinderen. Geen ander materieel werk mag hen opgedragen worden, tenzij de kinderverzorging en het geven van bereide maaltijden.
  • Een versnapering en een drankje zijn welkom voor de oppas
  • Voor de ouders het huis verlaten zullen zij vermelden :
   • waar zij in geval van nood te bereiken zijn
   • telefoonnummer van de huisarts
   • of radio of televisie mag gebruikt worden en eventuele uitleg over de bediening
   • waar de huishoudelijke zaken te vinden zijn die de oppasser misschien nodig heeft
  • In geval van overnachting wordt een minimum aan hygiëne en comfort gevraagd (eigen bed). Zowel van het gezin als van de oppasser wordt gerekend op fatsoen. Een ontbijt 's morgens is nodig.
  • Vervoer van de oppas wordt bij voorkeur georganiseerd door het vragend gezin.
  • De vergoeding van de geleverde prestatie gebeurt bij het beëindigen van de dienst. Bijkomende uren na de overnachting gelden als een nieuwe prestatie.
  • Bij de terugkeer in het huis van één of beide ouders vervalt automatisch de verantwoordelijkheid van de oppasser.
  • Eventuele klachten of geschillen, zowel van het vragende gezin als van de oppas, worden voorgelegd aan de plaatselijke verantwoordelijke. Die zal in overleg met het bestuur de nodige maatregelen treffen eventueel gepaard gaande met uitsluiting.


  Prestatieboekje

  • Schaf je bij de eerste afspraak een prestatieboekje aan.
  • Dit boekje geldt voor vijf babysitbeurten
  • Informeer bij je coördinator hoe je een prestatieboekje kan aankopen.
  • Het dekt de kosten voor de verzekering en voor de werking van de plaatselijke dienst.
  • Hou er rekening mee dat een kinderoppas enkel op je eigen kinderen past en geen huishoudelijke of andere familiale taken verricht.(bijv. doktersbezoek)


  Verzekering

  • Er is een verzekering afgesloten die binnen de grenzen en modaliteiten van de polis volgende risico's dekt:
   • burgerlijke aansprakelijkheid van de oppas en de kinderen;
   • lichamelijke en materiële schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval.
  • Verwittig bij een schadegeval onmiddellijk de coördinator.
  • Onze organisatie en haar vertegenwoordigers kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een oppas door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen.


  Tarieven

Aankoop verzekeringsboekje7,50 €
Overdag - 's avonds - 's nachts (= na 24:00 h) 4,00 € /uur
Inslapen (d.w.z. van 22:00 h tot 08:00 h)20 €
Minimumtarief (=2 uur)8 € per prestatie
Op feestdagen dubbel tarief
(Een begonnen uur geldt als een volledig uur)


Terug naar de vorige dienst
Terug naar het overzicht diensten
Verder naar de volgende dienst