D i e n s t e n

De Gezinsbond is een ledenbeweging die op verschillende niveaus georganiseerd is :
  • plaatselijk (de lokale afdeling : in dit geval de afdeling Eeklo)
  • gewestelijk (het gewest Eeklo - Zelzate bestaat uit een aantal afdelingen)
  • provinciaal (een aantal gewesten vormen de provinciale structuur : in ons geval de provincie Oost-Vlaanderen)
  • nationaal

Het dienstenaanbod van de Gezinsbond vindt zijn oorsprong en krijgt gestalte in een of meerdere van deze niveaus.

Dit maakt uiteindelijk dat de Gezinsbond een gigantisch dienstenaanbod naar zijn leden toe heeft. Deze enorme variëteit kan in eerste instantie voor verwarring zorgen maar, als u eventjes de tijd neemt, wordt één en ander al snel duidelijk !

Onderstaand overzicht zal u helpen om u snel een precies beeld te vormen van de diensten die de Gezinsbond u aanbiedt, en hoe dit zich refelecteert op het plaatselijke vlak : m.a.w. wat de Gezinsbond Afdeling Eeklo voor u kan betekenen.

Inderdaad, de diensten die worden aangeboden zijn zo uitgebreid dat niet elke afdeling - zo ook Eeklo - alle facetten van al deze diensten verzekerd.
Geen nood echter ... u vindt in uw afdeling steeds een aanspreekpunt dat uw konkrete vraag zal doorverwijzen binnen of buiten de afdeling.

Laat ons eventjes deze diensten opsommen : (klik voor meer informatie op de dienst : in een nieuw venster wordt u de informatie hieromtrent getoond !)

Een Bond die ... :De taken en diensten die vandaag door de Gezinsbond Afdeling Eeklo worden verzorgd en aangeboden zijn :Terug
Home
Verder